Raport-Motiv „Stones“ / Illustration & Druck, Herdentier – Vegan Goods / 2018
Pattern Design „Stones“ / illustration & print, Herdentier – vegan goods / 2018
www.herden-tier.com